تولد اعضا
مهدی صادقی مود

از مردمِ این زمانه دوری بهتر دندان به روی جگر، صبوری بهتر امروزه قواعدِ مسلمان بودن- پنهان و دروغکی و صوری بهتر وقتی که بهشت زورکی باید رفت پس باورِ جامِ می و حوری بهتر از بینِ شراب و حوری و نهر...

ادامه شعر
محمد علی رضا پور

خوش‌به حال تو، حافظِ والا! این زمانه نبوده‌ای دنیا می‌سرودی به جای کارِ اِضاف فارغ از مشکلاتِ دل فرسا قسط‌هایت نبود قدر‍ِ حقوق تا شوی پیش همسرت رسوا شب، نگاهت به ماه زیبا بود جا...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

چیزی که نماندست که از دست دهیم آزادیِ مشروط... گرونی هم روش ما مردمِ صبرپیشه ی بانمکیم تهدید به حبسِ توی گونی هم روش از اولِ کودکی که بدبخت شدیم این دوره ی کوتاهِ جوونی هم روش تحریمِ دلار ...

ادامه شعر
پژمان خلیلی

در عَصر ِ ، نو تر از عصر های دیروز جَراح ، بر زبان خروسی ، شآید مجروح شکاف های قُد قُد ، در هوشیآری ، شبی خروس خوآن ، می نشاند وُ کآوش -بر قُد قُد ی مَشکوک عَصرش را گَریبان می دَ...

ادامه شعر
ابراهیم  حاج محمدی

شعله ور گردیده ایم از آز آقازاده ها مثبت است از بس که یارب فاز آقا زاده ها کس نیابی در زمین خوش رقص تر از خِنگ ها کوکِ کوک است ای خدا تا ساز آقازاده ها ول معطّل بار الها تا کمیتت هست لنگ هس...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

پرسید که بیماری؟ گفتیم که ها بعله یک بوسه عنایت کن شاید که شفا... بعله در محضرِ درویشان اندازه رعایت کن ما بی سروسامانیم نه بی سروپا...! بعله این پینه ی پیشانی روزی دهِ دندان است ما پیرِ خراب...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

توی شرجیِ ظهرِ آبادان طعمِ تند سموسه می چسبد مُشت و مالِ کنار ساحل با روغنِ نافِ کوسه می چسبد کل کلِ شاعرانه حتی با دختر زشتِ لوسه می چسبد وسطِ ناسپاسیِ مدنی نرم افزار روسه می چسبد بعد...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

آنقَدَر ناز دارد انگاری که دو تخمِ دوزرده داده مرا آنقدر امر می کند گویی که سه تا مردِ برده داده مرا هر که یکبار دیده ایشان را توی اندیشه اش یقین دارد که زمینِ هزار هکتاری در دهاتِ اَبرده داده مر...

ادامه شعر
ابراهیم  حاج محمدی

باید اوّل باشد از رفتارتان خرسند، حور تا که گردد رامِ رامِ رامتان، پابند، حور مثل غِلمان باید از زشتی بری باشی، بری آب گردد در دلش تا ناگهانی، قند، حور پاک اگر از شهوتی مانند یوسف روز حشر ا...

ادامه شعر
محمد علی رضا پور

اگر که ارث پدر داشتی، معلّم شو و یا چو شغل دگر داشتی، معلّم شو اگر که خانم و فرزند را نخواستی و همیشه خویش، پسرداشتی، معلّم شو چو این اداره و قانون نمی‌خرد نازت چنانچه قصد خطر داشتی، مع...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

چشمک بزنی، ستاره هم می خواهم یک فرصتِ استعاره هم می خواهم گفتی که سه هفته پیش کامت دادم! آری، دادی، دوباره هم می خواهم... ****** یارب همه شب لقمه ی ما در خون است ابزارِ عذابمان چه گو...

ادامه شعر
محمد علی رضا پور

خوش‌به حال تو، حافظِ والا! این زمانه نبوده‌ای دنیا می‌سرودی به جای کارِ اِضاف فارغ از مشکلاتِ دل فرسا قسط‌هایت نبود قدر‍ِ حقوق تا شوی پیش همسرت رسوا شب، نگاهت به ماه زیبا بود جا...

ادامه شعر
ابراهیم  حاج محمدی

گوسفندی به خر شنیدم گفت:دزد خر مثل دزد من خر نیست چون که خردزد اگر به دام افتد جرم او جرم یک ستمگر نیست تو خری،خر،ولی نخواهد خورد دزدت ازهیچ قاضی ای رو دست گر چه اقرار می کنم ، بی شک ، از قشاد...

ادامه شعر
مهدی صادقی مود

میدانِ بزرگِ شهر، دیدم پسری از نسلِ بنی آدمِ گندم خورده با ضربه ی شلاق به خود می پیچید انگار که نیش از دُمِ کژدم خورده یک ضربه به صورتش اصابت کرده چون زیرِ فشار، لحظه ای جُم خورده رفتم به جماعتِ...

ادامه شعر
ابراهیم  حاج محمدی
گر چه پندارد که گردد مست دزد گوسفند
دست خود را می دهد از دست دزد گوسفند

تا جهان باقی ست یادش هست بی تردید هست
پست تر از پست تر از پست دزد  گوسفند
ادامه شعر

بهاره میرشفی
مهدی صادقی مود

با حنجره ی گرفته آواز چرا؟ تا قابلمه هست منتِ ساز چرا؟ امسال شعار شرکت گاز این است: تا بوسه ی عاشقانه هست گاز چرا؟ ******* قلمم ارتش و من مثلِ وزیر الوزرا واژه ها در صفِ تنفیذ، به حُکمِ سفرا صف...

ادامه شعر
توحید ایرانی نژاد

بس عجیب این روزها در میرود پر ضریب از عمر ما سر می رود ما به سختی با الاغی لنگ و او ساده با ماشین تندر می رود گر شما خواهی که با تندر روی می کند با موشکت کَر می رود جاده ما رو به بالایی و ...

ادامه شعر
حسن کریمی

«بازی بوزینه» بوزینه صفت،به جست وخیزست خود زیر و ،گزینه رویِ میزاست الحق که چه گفته ! حاج باقر کفگیر ، خوراکِ این کنیز است او را چو ، بریده اند فرمان صد پاره ، ...

ادامه شعر
طارق خراسانی

خر چه حیوان عجیبی ست! ندارد عُجبی... من خری داشتم ایامِ شباب نه حسود و نه بخیل نه پی رنگ و فریب اهلِ تزویر نبود کینه؟! هرگز به دلش راه نداشت فتنه؟! ای وای که بیچاره از آن خبری هیچ نداشت غصه...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا