محمد علی رضا پور

بومِ نقاشیِ چمن، رنگین واژه ها، پَر زَنان و آهنگین لب به لب، بوسه ها، سبک- سنگین حاج فیروز! مَقدمت پیروز! (قالب شعریِ جدیدِ "سروش" در یک نگاه در تعریف قالب سروش بویژه اگر بخواهیم جامعیت...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

در این بیست-سی سالی (از اوایل نوجوانی) که می سرایم و بعضا مطالعاتی ادبی دارم، از کسی توضیح قانع کننده ای در بیان تفاوت میان متن(قطعه) ادبی بصورت بریده-بریده و سپیدنگاری ندیده ام. هرچه گفته اند، معمول...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

قالب شعری جدیدی به نام سروش بیستم دی ماه هزار و سیصد و نود و شش، به قالبی شعری به نام سه گام راه یافتم و در همان روز، اشعاری به آن سرودم و کمی بعد در فضای اینترنتی منتشر کردم و هشت روز پس از آفرینش ...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

این جانب در تبیین سبک شعری و ادبی خود، به آرایه ای پی برده و آن را دنباله گیری نامیده و انواع سه گانه ای برایش یافته ام(البته نمونه های زیادی از آرایه ی دنباله گیری را در شعر و سخن سخنوران می توان ی...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

فارسی، برترین زبان جهان در اوزان شعری بر اساس پژوهش های بزرگانی همچون جناب تقی وحیدیان کامیار در آثاری چون فرهنگ اوزان شعر فارسی، ویژگی های شگفت انگیز اوزان شعر فارسی و برخی منابع دیگر مربوط به این ح...

ادامه نوشته
محمد علی رضا پور

سرایشِ سروش

محمد علی رضا پور 26/11/1396 | 00:58 0 دیدگاه

معرفی قالب نوین سروش تاریخچه ی پیدایش قالب سروش، نام قالبی است که در بیستم دی هزار و سیصد و نود وشش پایه ریزی و در اول بهمن هزار و سیصد و نود و شش تقریبا بطور کامل به شکل امروزینِ خود، ویرایش شد. ...

ادامه نوشته
نیلوفر مسیح

هنجارگریزی نوشتاری در واژانه نیلوفر مسیح ...

ادامه نوشته
آرش آذر پیک

نیم نگاهی به مجموعه ی غزل «سیبی از باغ زمستان» از جعفر درویشیان (غروب) به قلم آرش آذرپیک در وادی ادبیات ایران زمین، دو تعریف جامع و آکادمیک از «شعر» شده است که هر دو تعریف متعلق است به جناب دکتر شف...

ادامه نوشته
نیلوفر مسیح

نقدی بر کتاب «ثانیه‌های گیج یک زن» اثر بانو فرناز جعفرزادگان آن چه نقد امروز از آن بی‌بهره مانده نقد بر اساس اصول نقد و مفاهیم اساسی موجود در آن قالب ادبی خاص است نقد امروز غالباً برگرفته از طبع و ...

ادامه نوشته
نسیم محمدجانی

به نام خالق نون و القلم نگاهی به مجموعه شعر « سروهای شیراز» هر شعر خوب در و پنجرۀ تازه‌ای است رو به جهانی آرام و الهام بخش ؛ و شاعر خوب ، هنرمندی است که با هر ...

ادامه نوشته
سلبی ناز رستمی

مینا آقازاده شاعری با روحیه ای تلطیف یافته در مجموعه اشعاری چون؛"از من کوچ نکن"( 1383/نشرالهه ناز)،"باید ستاره ای روشن کنم"(1393/نشر اردهال)،"با چتر به خواندنم بیا"(1393/نشر فصل پنجم) به دنبال سپی...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا