معصومه عرفانی

زمستان

معصومه عرفانی 23/2/1396 | 04:49 0 دیدگاه

زمستان است و هوا ابری چقدر سرد است خاتون نشسته زیر کرسی و منتظر بچه ها تا اینکه قصه برایشان بگوید من هم شامی درست کردم و سماور را روشن کردم وسایل سماور را توی مجمعه روی کرسی میگذارم میوه ها را آوردم...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا