تولد اعضا
علی روح افزا

نفرین به بقا و هستیِ بعضی ها بر طینتِ زشت و پستیِ بعضی ها شیّادی محض است عبادتهاشان لعنت به خداپرستیِ بعضی ها ...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

آغاز کنم به نام حق بسم الله تکرار کنم به هر ورق بسم الله تا باز شود جوی سخن بر خط عشق از حمد نخوانده تا فلق بسم الله...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

یاری و نگاری و قراری و لبی معشوقه ی دیگری و تابی و تبی هر کس به هوای خود کناری و مرا ماهی و نگاه گاه گاهی و شبی

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

گر ظلم به دست عدل اعلام شود مظلوم ، به حکم تازه اعدام شود تا سر ننهد کسی دگر بر سر ظلم اندیشه چرا و تا به کی خام شود ستم پذیری خود گناهی نابخشودنی است....

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

باید که بدانند همه جانی ها در طالعشان حک شده ویرانی ها طوفان طبس بار دگر در راه است این خاک پر است از سلیمانی ها ****************************** این جمعه اگر مستِ عبورش می خواست مُحرِم شده در...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

در همهمه ی غروب و هنگامه ی راز دانی که چرا کلاغ دارد آواز گوید که به آهی گذرد عمر دراز در شصت و نود سرای فرعون مساز...

ادامه شعر
حنظله  ربانی

ای نیم تو سنگ و نیم دیگر آهن با این همه غم ببین چه کردی با من پاییز شدم ... دعات مقبول افتاد حالا دل تو بهار ؛ چشمت روشن ! حنظله ربانی...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

سوگ است نصیب کوشش پروانه فریاد ترین سکوت آزادانه فرهاد تمام قصه ها کول بر است تا مُهر شود تقدس آزادی

ادامه شعر
علیرضا همتی فارسانی

تصویرگر شکوه ایرانی بود معنای حقیقت مسلمانی بود پرواز در آغوش شهادت بی شک زیبنده ی قاسم سلیمانی بود علیرضا همتی فارسانی ...

ادامه شعر
حنظله  ربانی

به کوری چشم دشمن بدخواهت پررهروتر از همیشه باشد راهت سردار ! برو که ما کماکان هستیم سردار ! برو ، برو ، خیالت راحت *** یک عمر اگر چه چید بال و پرتان پوشاند اگر چه ترس بر پیکرتان شلیک شهادت ...

ادامه شعر
حنظله  ربانی

بر موی تو قدّیسه ی أعلی صلوات بر حضرت لب های تو صدها صلوات ذکر « رَحِمَ اللّهْ » بلاشک با اوست « مَنْ یَقْرَأَ شِعْرِ چَشْمِ تُو با صلوات » حنظله ربانی ...

ادامه شعر
نیلوفر اسفندیاری

ساز مهر است که میکوبد و میرقصاند جرعه ای عشق به بر دارد و مینوشاند مست بر دامن رنگین زمان می خواند باز می آید و  می ماند  و غم می راند ...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

آن زن که هوای مرد بودن دارد صد بند ز جان میل گشودن دارد مردانه بمان که تا ببینی او نیز صد شعر زنانه تا سرودن دارد...

ادامه شعر
محمدعلی ساکی

بعداز تو فضای میهنم بارانی ست وضعیت رود های من طغیانی ست خورشید پس از کسوف طولانی تو عمان و خلیج و تنگه هم توفانی ست...

ادامه شعر
محمدعلی ساکی

گاهی کم و گاه یک نفس می خواند آواز به میل همه کس می خواند بی شک که به یاد آسمان می افتد وقتی که پرنده در قفس می خواند محمدعلی ساکی ...

ادامه شعر
روح اله دنیادیده حور

پر رنگ تر از سیاه چشمان تو بود آیینه ی قرص ماه چشمان تو بود در سفره ی آسمان تنهایی خویش منظور من از نگاه چشمان تو بود...

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

تاک است پدر،تیر سه شعبه،خوشه یک تیر سه شعبه شد علی را توشه وقتی که در آغوش بگیرد او را جمع پدر و پسر شود شش گوشه...

ادامه شعر
همایون فتاح

از جور زمانه بین چه دلسنگ شدیم باخویشتن خویش چه در جنگ شدیم ازآدمیت زفضل ودانش زعقول ماندیم جدا ببین چه دلتنگ شدیم...

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

عریانی باغ،لحظه لحظه،تک تک شمشاد و سپیدار،شقایق،پیچک انگار دوباره برگها می بازند در بازی پاییزی قایم باشک

ادامه شعر
محمدعلی ساکی

مشتاق پگاهم و غزل می نوشم از عطر نسیم پر شده آغوشم خورشید برای همصدایی با تو پیراهن آسمانیم می پوشم محمدعلی ساکی ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا