تولد اعضا
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

السلام علیک یاابا عبدالله(ع) دل را زده ام به جاده می آیم که در دست ، علم نهاده می آیم که تا دنیا باور بکند عشق مرا عاشق شده ام ، پیاده می آیم که ...

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

ای برده به یغما همه جان و دل و دینم از چشم تو باید غزلی ناب بچینم مال دگرانی ومن از دوره قاجار کرمانیم و چشم ندارم که ببینم...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

السلام علیک یا اباعبدالله(ع) این راه پیاده آمدم دیدی که با این دل ساده آمدم دیدی که مشتاق زیارت ضریحت شده ام با میل و اراده آمدم دیدی که ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

بگذشت هزار جمعه اما من ودل دوزیم نگاهها به فردا من و دل با شوق نشسته چشم بر ره داریم عاشق هستیم بر تو آقا(عج) من و دل ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

ما عاشق یک نگاه اما... تو بگو شرمنده روسیاه اما... توبگو باحسرت دیدارتو دردل،ماندیم می آیی مثل ماه اما... توبگو ...

ادامه شعر
فرشید افکاری

کلیشه| من مانده ام و کلیشه هایی مبهم در زندگی ِ همیشه هایی مبهم رویا و امید و آرزوهایم ؛ هیچ! روحی شده پشتِ شیشه هایی مبهم ... از قصّه ی خیر و شر؛بشر شد آغاز ابلیس و لباس ِ نور! شر شد آغاز جا...

ادامه شعر
مجید شفق

تنگ نبات ! با عشق برای تو غزل می سازم یک تنگ نبات در مثل می سازم خاتون شکر دهان شیرین کارم از شهد لبان تو عسل می سازم مجید شفق ...

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

زود آمده بودیم ولی دیر شدیم آزرده زکینه های تقدیر شدیم دردِ دل ما گرسنگی نیست دگر دیریست که از بودنمان سیر شدیم...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

یاصاحب الامروالعصروالزمان(عج) ادرکنی ما پا به رکاب مانده ایم آقا جان با حال خراب مانده ایم آقاجان خورشیدی ودرحجاب وماغرق سؤال مشتاق جواب مانده ایم آقا جان ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

گویند امید همه مذهبها هستی تو وهست از تو بس مطلبها تنها شیعه است اینکه دارد هردم عجل لولیک الفرج بر لبها ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

یا حجه بن الحسن(عج)ادرکنی در دستت ازعاشقانه ها قاموسی می آیی با کشتی اقیانوسی بر تخته شکسته ایم و دریا مواج تو منجی هر شکسته با فانوسی ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

الهم عجل لولیک الفرج هرلحظه به هرمکان ترا می جوییم هرگل را –ما- به یاد تو می بوییم تا گاه ظهور سبز در مشرق باغ عجل لولیک الفرج می گوییم ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

یاصاحب الزمان(عج) ادرکنی یعقوب-دلم، یوسف گل پیرهنی تو احمدی(ص) و منم اویس قرنی ای حضرت عشق با دلم می گویم تو عشق منی عشق منی عشق منی ...

ادامه شعر
مرتضی برخورداری

در وقت سحر مسافر خواب شدیم همسفره ی ساربان ناباب شدیم راهی شده بودیم به دریا برسیم ماندیم به نیمه راه و مرداب شدیم...

ادامه شعر
ابوالحسن  انصاری (الف. رها)

نه شرم و حیای نمک و نان مانده نه بوی قدیم عشق و عرفان مانده بربستر زندگی چه سدی زده اند خشکیده مرام و نام انسان مانده ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

می آیی و عشق با تو مفهومترین بهر دل من که از تو محرومترین می بینی که شیعه توهست هنوز مانند جدت حسین(ع) مظلومترین ...

ادامه شعر
علیرضا همتی فارسانی

یک عده به فکر مذهب و خودسازی یک عده به دنبال سیاست بازی از ساخت و ساز تو فقط فهمیدم کار تو همیشه ی خدا جوسازی علیرضا همتی فارسانی مرداد97 ...

ادامه شعر
سیدعلمدار ابوطالبی نژاد

می آیی و باغها شکوفا با تو می گردد داغها شکوفا با تو تو چشم وچراغ همه ای،خواهدشد هر چشم و چراغها شکوفا با تو ...

ادامه شعر
مجید شفق

مردان زمانه ! اینک چه شدست باز همه سرد تریند بیچاره و غمگین پر از درد تریند گفتند دگر شیر زنان با دلِ بی باک مردان زمانه همه نامرد تریند باران! باران چه شدست که دم به دم ...

ادامه شعر
مجید شفق

نیمه جوانی! دنیای به چشم من پراز غم شده است عالم همگی به رنگ ماتم شده است پیوسته پی نیمه ی خود می گردم آن نیمه که از جوانیم کم شده است مجید شفق ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا