محمد علی رضا پور

احمدشاه مسعود

محمد علی رضا پور 13/12/1396 | 01:08 0 دیدگاه

احمد شاه مسعود! شیر خوش پنجه¬ی درّه¬ی پنج شیر! روانت شاد! حالا سال¬ها از فتنه¬ی آن حماقت عمیق، آن نماد بزرگ نادانی و آن ویرانگر جنجالِ خوارج پیرو می¬گذرد و آنها مثل حشراتی که در خودنمایی شبانه¬ای به ...

ادامه نوشته
محمد جوکار

راز تولد غزل «گوهر فروش» منابع مقاله: مجله کیهان فرهنگی ،شماره 215، حسن اسدی «شبدیز»؛ یادش به خیر ... سال هایی که در دبیرستان های تهران تدریس می کردم، دوران سرسبز و خاطره آمیز زندگی ام بود . شاعر...

ادامه نوشته
ورود به بخش اعضا

تولد اعضا