تولد اعضا
Ali Sepehrar

نوخسروانی : 1/ جارو به روی فرش چون هُرمِ شَتَک از آبِ حوضِ باغ ، هر جامۀ خشکی به روی رختکش از بازگشتِ گردشِ عشّاق ، در زیرِ لبهای کلونِ دربْ یک کاشِ دگر : میثاق ! ******* 2/ ای کوچه ره بگ...

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نوخسروانی:57 رفتی و گسست تار و پودم آن روزِ سیاه ، حافظیه ای کاش تو را ندیده بودم #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نوخسروانی :30 تیغ با دست پلیدی لمس شد در سحرگاه شب قدر عزیز ناگهان در کوفه شق الشمس شد #حسین_محمدی_فرد96_3_27

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نوخسروانی :15 زیباست جهانِ با تو بودن شاعر شدن و برای چشمت هر لحظه ترانه ای سرودن #حسین_محمدی_فرد

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نوخسروانی :17 مرداب حس و حال دریا را نمی فهمد تا کفتر چاهی پناهش چاه و تاریکی ست سرمستی پرواز قوها را نمی فهمد. #حسین_محمدی_فرد ...

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نوخسروانی:13 تا شدم آرام و نا آرامتان؛ آنقَدَر با سنگ بر بالم زدند، تا پریدم عاقبت از بامتان. #حسین_محمدی_فرد ...

ادامه شعر
حسین محمدی فرد

#نو_خسروانی :4 زاغ با کفتار و کرکس همنشین، اتحاد شوم کژ اندیشگان؛ شیرها را می زند گاهی زمین. #حسین_محمدی_فرد ...

ادامه شعر
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

امشب ای ماه بتاب بر دلم آرام بتاب بر منِ غمزده‌یِ مستِ خرابات ، بتاب باز شب آمد و با ثانیه‌ها می‌سوزم بر شرار نفسم شهره‌یِ شب تاب ، بتاب ای که با افسونت آبِ رخشان به رگِ رود غزلخوان شده و ...

ادامه شعر
ارمان  تیمور

سه تار می شود از آهن تفتیده صدها خانه ساخت می شود توپ و تفنگ، خمپاره ساخت! می شود با دست نازی مهربان آهن تفتیده گردد صد سه تار می شود تاری به دل گاهی نواخت ...

ادامه شعر
ارمان  تیمور

دلبر چرا ازارده ای اندیشه ام را دیده ایی دیشب به خواب مست خود باتو دمی خوابیده ام با ان دمت دم دیده ام من خام بودم پخته ام تا ان لبت بوسیده ام اندیشه کن درحال ما بی تو که همچین میشود ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا