آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سلبی ناز رستمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 01 /05/ 1394
کشور ایران
شهر آذربایجان غربی
بیوگرافی مدرس دانشگاه و مراکزغیر دولتی ...
سلبی ناز رستمی

1
پیش از آنکه نفس برآرم
تو دور می شوی.
چه جان کندن عجیبی
حتا ،
با لب فرو بستن و
دم نزدن؟!

2
نه از دست می روی و
نه به دست می آیی
بی گمان سرابی و در تو
سنگی ،
پرسه می زند....

ادامه مطلب
سلبی ناز رستمی

خسته ام ،
مثل ساعتی زنگ خورده که هر صبح
با سرفه و خمیازه تو را به یاد من می اندازد.
با ده انگشتی ،
که فقط تو را آرزو می کند،
به این در و آن در می زنم
کهکشان
کوه،
دریا
همرنگ مسیرها و راههای...

ادامه مطلب
سلبی ناز رستمی

دارم می زند درختی

که از شکاف پنجره ی تو روید.

دار و درخت،

چه پارادوکس عجیبی

که حلقه برگردنم می زند؟!

ادامه مطلب
سلبی ناز رستمی


1
نه از دست می روی و
نه به دست می آیی
بی گمان سرابی و در تو
سنگی ،
پرسه می زند.

2
ذره ذره
تمامش می کنم
مثل ِ چیزهایی که تو نمی بینی و
در آفتاب اتفاق می افتد!

3
بیهوده نیست که شبق ِگی...

ادامه مطلب
سلبی ناز رستمی


کاش ،
در معرکه ی نفس های تو
از تفنگ نمی ترسیدم.
تفنگی که دیروز بی شلیک،
سکوت را از من گرفت
و امروز چنان َقلمی
فریاد را...
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا