آخرین اشعار

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی رحمان گراوندیان
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /07/ 1371
کشور ایران
شهر دورود
بیوگرافی فروغ ثانی
رحمان گراوندیان

شهر ما خاموش است
شاید این خاموشی
در تمام شب های پاییز
در دو صد شهر دگر
سایه افکنده به سر!
چه هیاهوی مهیبی است زمین
دل چه مشکوک به بیراهه رود
طرد و متروک، در این ذن زمانه
پای در بستر این جاده ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا