دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حبیب رضایی رازلیقی
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی بازنشسته ارتش هستم جانباز ۳۰درصد وکل هشت سال جنگ را در جبهه حضور داشتم
زلزله منجیل و رود بار ساکن منجیل بودم دارای سه دختر هستم که همگی ازدواج کرده اند در تهران بدنیا آمدم اما افتخار میکنم آذری هستم

شماره تماس 09192458306
ایمیل habib.rezaie40@gmail.com
حبیب رضایی رازلیقی

.
ترکی
(امام حسن مجتبی ع)
.
پور علی زاده یِ زهرا حسن
شمسِ عرب قامتی رعنا حسن
.
بیرباخیشی گوزدن آتار یوسفی
صورته باخ ماهِ دل آرا حسن
.
حُسنِ جمال ، حُسنِ کمالاتی وار
ماه جبین صورتی زیبا حسن
...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی

.

" سردارِ بی ادعا "
.
خیره گشته چشمِ دنیا سوی تو
خون سرخت کرده زیبا رویِ تو
.
دور بودی از وطن وا غُربتا
پیروِ راهِ شهیدان خویِ تو
.
پیکرت شد قطعه قطعه وایِ من
گفته شد گشته جدا بازویِ تو
...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی

( چلّه نشین )
.
منزل کنم بعد ار تو در ویرانه ها
مجنون شوم همراه با دیوانه ها
.
آتش به جان افتاده از دوریِ تو
خود را کُنم رسوایِ در میخانه ها
.
در انتظارم باز آیی از سفر
وانگه رها گرد...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی


قوز بالای قوز

ای که نان را میخوری با نرخ روز
حق خوری از کارگر یا پینه دوز
شب چگونه سر به بالین می نهی
ای وجودت قوز شد بالای قوز

........حبیب رضائی رازلیقی...

ادامه مطلب
حبیب رضایی رازلیقی


.
(بغضِ چهل روزه)
.
برمزارت آمدم زار و پریشانم حسین
میکنم بر قبرِ شش گوشه فدا جانم حسین
.
آمدم از شام تا در بَر بگیرم قبرِ تو
همچو شمعی درغَمت سوزان و گریانم حسین
.
آمدم با اَشک شویم قبرِ ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا