بیوگرافی ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


در سرزمین ناله ها فریاد را گم کرده ایم
آن سوی این ویرانه ها آباد را گم کرده ایم

ما وارثان کوروش و یعقوب لیثیم و کنون
در شوکران حاکمان شهداد را گم کرده ایم

گرگ است در تندیس میش افتاده در زنجی...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

آغاز کنم به نام حق بسم الله
تکرار کنم به هر ورق بسم الله

تا باز شود جوی سخن بر خط عشق
از حمد نخوانده تا فلق بسم الله...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

یاری و نگاری و قراری و لبی
معشوقه ی دیگری و تابی و تبی

هر کس به هوای خود کناری و مرا
ماهی و نگاه گاه گاهی و شبی

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

شب دل انگیز و ماه شعله پرست
و دل از شوق یار دیوانه
با نگاهی به مشعل مهتاب
پر کشیدم دوباره از خانه

بار و بندیل عشق را برچین
باید امشب کنار هم باشیم
ساز و خودکار و یک ورق کاغذ
نیمه شب را حریف غ...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

گر ظلم به دست عدل اعلام شود
مظلوم ، به حکم تازه اعدام شود

تا سر ننهد کسی دگر بر سر ظلم
اندیشه چرا و تا به کی خام شود

ستم پذیری خود گناهی نابخشودنی است....

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا