دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی مراد الوند
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
مراد الوند

چنین حالِ خرابم راچه گویی؟
توچشمانِ پرآبم راچه گویی؟
مراآتش به جان افکنده صبرت
خداوندا جوابم را چه گویی؟
#مراد_الوند...

ادامه مطلب
مراد الوند

خیال بَرَم داشته با خود می برد
به هر آنجا که تو میخواهی
...

ادامه مطلب
مراد الوند

آدم از جهلِ سختِ آدم ها میمرد
نه از تلنگرِ نرمِ مرگ

ادامه مطلب
مراد الوند

خزان نمیداند
طلسم سبزشکفتن
چه میکند باگل
وگرنه
موسم تاراج
تلاش بی ثمرش را
به جا نمی آورد

مراد الوند

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا