آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی رسول رشیدی راد
جنسیت مرد
تاریخ تولد 28 /09/ 1364
کشور ایران
شهر سبزوار
بیوگرافی -
رسول رشیدی راد

با خونِ دل نفس زده ام درهراس ها.
با آبرو زدم به زمان التماس ها.

پرتم ز مرحله، اگر از روی سادگی.
افتاده ام زِ چشمِ همه بی حواس ها.

دائم به گوشم از سرِ نیرنگ خوانده اند.
با من حدیث سبزِ رفاقت، ...

ادامه مطلب
رسول رشیدی راد


در میان همه ی بی سرو سامانی ها.
غیرتی هست اگر، غیرت ایرانی ها.
همه جا در همه دم باهم و همراه هم اند.
فارغ از چوب الف یار دبستانی ها.
همه یک مذهب و یک طایفه و یکرنگ اند.
همه در مسلک خود کرده مسل...

ادامه مطلب
رسول رشیدی راد


حلوای تولد
مرگ است تولدی دگر، خوش مضمون.
با مرگ اگر رسد به لیلی، مجنون.

حلوای تولد مرا عزرائیل.
خیرات کند میانِ ارواح اکنون.

رسول رشیدی راد(مجتبی) 1398/05/25


پی نوشت:

حدیث معروفی اس...

ادامه مطلب
رسول رشیدی راد

هوهوی ذوالفقار
پیچیده بین میدان، هوهوی ذوالفقارت.
برپا نموده طوفان، هوهوی ذوالفقارت.

در سینه ها نفس ها، محبوس گشته وقتی.
گردیده گرم جولان، هوهوی ذوالفقارت.

سر گرمِ یکهِّ تازی، آورده در گلو ب...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا