بیوگرافی علی حاتمیان
جنسیت مرد
تاریخ تولد 04 /08/ 1394
کشور ایران
شهر استان فارس
بیوگرافی شعر از هشتادو چهار تا کنون.
علی حاتمیان

تو پیاده رو تنهایی منی
صدای آرامشی که مینوازی در یادم
و خاموش میکنی هیاهوی خاطراتم را
تنهایی منی
آوارِ دلتنگی منی
شادابی منی
سیگارِ افسردگی منی...
نفس هایت راهنمای قدم هایم میشوند
و تا آخرین چ...

ادامه مطلب
علی حاتمیان

چه بی دلیل میخواهمت
آن زمان که گلوله های برف
بر پهنای صورتت بوسه میزنند
و من در امتداد خیابان تنهایی ام
به تو فکر میکنم...

ادامه مطلب
علی حاتمیان

من تمام میشدم
شروع میشدم
تمام میشدم
و شروع میشدم
و هر روز گُم تر میشد
آنکه در آینه به من می نگرید

ادامه مطلب
علی حاتمیان

من از امروز به بعد غمگینم
دلم هوای عصر جمعه را دارد
کنار پرتگاهم و غرق در تنهایی
سقوط به اعماق گذشته را خواهم.
من از امروز به بعد نیستم
تو باید در کنار دیگری باشی
سوای هر چه بود و هست الان
تو ب...

ادامه مطلب
علی حاتمیان

در جان من نوشتی
پاییزان سر آید
پاسخ بیامد از عشق
پاییز همان بهار است

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا