قاسم پیرنظر

قاسم پیرنظر

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی قاسم پیرنظر
جنسیت مرد
تاریخ تولد 14 /02/ 1318
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
قاسم پیرنظر

دیدار قیامت ماند

درساحل نقش ات
کارم شده مشق ات
جاماندم از عشق ات
دیدار قیامت ماند

یک لحظه خوابم برد
هشیاری ام پژمرد
غفلت توان افزود
دیدار قیامت ماند

عمری از او خواندم
درسینه گنجاندم
د...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

بهانه دعوت کن
مرا به سیر ستاره شبانه دعوت کن
این مرغ گم شده را آب و دانه دعوت کن

دلم شکسته سرم گرم مشق عشق شماست
شکنج زلف پریشم به شانه دعوت کن

تو پادشاه جهان . عطر نوبهارانی
به نوش مستی شهد...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

 

هوس عـبث
مُـرغ عشقی شبانگهی ز قفس
شکوه ای کرد گفت  جبر بس است

غمزه هایت  مرا بدام  انداخت
گر چه دانم که این هوس عبث است

ای قفس بشکنی که حیله گری
آب و دانت ترنم هوس است

در غیابم چَمن ...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر


سر این کوچه تو را دیدم ودل باختمت
همۀ عمر جوانیم غزل ساختمت
بی خبر رفتی و چشمم به ره ات کوک زدم
کوچه شد پیر و منم پیر ، که نشناختمت

پیرنظر "سلیم" 

...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

غازنادان

روزی غازی در پروازی
دل می بُردش با آوازی

بازی درپروازی را دید
از نادانی بر وی خندید

عُقابی  پیدا شد ناگه
ازخشمش شد ناگه آگه 

اندیشیدش بررفتارش
وحشت کرد ازکج منقارش

بال قشنگ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا