قاسم پیرنظر

قاسم پیرنظر

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی قاسم پیرنظر
جنسیت مرد
تاریخ تولد 14 /02/ 1318
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
قاسم پیرنظر

 

هوس عـبث
مُـرغ عشقی شبانگهی ز قفس
شکوه ای کرد گفت  جبر بس است

غمزه هایت  مرا بدام  انداخت
گر چه دانم که این هوس عبث است

ای قفس بشکنی که حیله گری
آب و دانت ترنم هوس است

در غیابم چَمن ...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر


سر این کوچه تو را دیدم ودل باختمت
همۀ عمر جوانیم غزل ساختمت
بی خبر رفتی و چشمم به ره ات کوک زدم
کوچه شد پیر و منم پیر ، که نشناختمت

پیرنظر "سلیم" 

...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

غازنادان

روزی غازی در پروازی
دل می بُردش با آوازی

بازی درپروازی را دید
از نادانی بر وی خندید

عُقابی  پیدا شد ناگه
ازخشمش شد ناگه آگه 

اندیشیدش بررفتارش
وحشت کرد ازکج منقارش

بال قشنگ...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

آجیل....؟

قصه گو قاتل مخوان قابیل را
آن پریشان خاطر با بیل را

حرص دنیایی از او دیوانه ساخت
تاجهان باور کند تعویل را

صاف وساده باخودت عهدی ببند
اقتداکن مکتب هابیل را

شیوه ی پیشینیان را...

ادامه مطلب
قاسم پیرنظر

ازخاک این سیاره ام

کشورم جنگ است ، من آواره ام
بیمناک از هیبت خمپاره ام

هرطرف را بنگری درداست ، درد
گردغم پاشیده بر رخساره ام

آب و خاکم را تصرف کرده اند
تکه ای از موطن سی پاره ام

آشیانم...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا