بیوگرافی ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

هزار بوسه تو دادی هزار بوسه گرفتم
عجب هوای خوشی در خیال کوچه گرفتم

زمینه ها غلط انداز و فصل فصل دو رنگی
چه برگ ریز قشنگی

عجب خزان عجیبی
چه کوچه های غریبی

فضای کوچه مه آلود و اندکی به زمستا...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

در همهمه ی غروب و هنگامه ی راز
دانی که چرا کلاغ دارد آواز

گوید که به آهی گذرد عمر دراز
در شصت و نود سرای فرعون مساز...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

سوگ است نصیب کوشش پروانه
فریاد ترین سکوت آزادانه

فرهاد تمام قصه ها کول بر است
تا مُهر شود تقدس آزادی

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

سر و جانم غزلستان سر کوی تو باد
دل و دینم همه بر باد سر موی تو باد

همه شب حضرت دل ناز نگاهت دارد
های من هم نفس محترم هوی تو باد

هاتف از غیب خبر داد که جان دو جهان
همه در سوی تو و هیچ فراسوی ت...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

شب از سیاهه گذشت و سپیده از سفر آمد
شکوه رنگ فلق در طلیعه ای دگر آمد

کرانه از قد خود کند و ریخت مخمل مشکی
نگار روی سپیدی چو دختر قجر آمد

صدای همهمه ی باد و ناز موی درختان
صدای جشن و سرور از ع...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا