دادا بیلوردی

دادا بیلوردی

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی دادا بیلوردی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /11/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی زلال
دادا بیلوردی


مستم ز بـوی اطلســی و چـلچـراغ هـا
مـــی نوشم عطر یاس خودم را ز باغ ها
مانند بلبلم که قفس خانگاهم است
چـونـان بنفشه ام کـه دلـم راست داغ ها
دل آشنای زخمــــی ِ دشت ِ ...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


231- دل خوشزبان
*
دل، نگهبانِ سر است.
سر که در بالای برجِ پیکر است،
بایـد از رگبارِ حـرّافـانِ جـاهـل دور بـــاد
گرچه دل،با خوشزبانی سَرور است
گاه دشمن پرور است
*
232- دل عاشق
*
نی...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


مرا به خانه بخوان!
و بـا صدای خـود ترانـه بخوان
دلم گـــرفتـه از ایـن روزگــــارِ تنـهـایــی
چو دیدی اشک من روانه، بخوان!
از این زمانه بخوان
*
اگــر ز دل نگری
به سوگِ من نشسته د...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


*
221- تمسخر
*
دل، خر نمی شود
بـر مثلِ تو نوکـر نمی شود
تو عاطفه را هم به تمسخر گرفته ای!
از تو به عشق سر نمی شود
دلبر نمی شود
*
222- قهر
*
غمناک می شوم
کم کم ز خنده پاک می شوم
قهرم ...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


*
211- ذکر
*
دل چو غرقِ سوز گشت
قامتی در زیر آتش گشت هشت
یعنی این ساعت میانِ ذکرهای بیشمار
قطره ای که میکند از چشم نشت
تا خدا خواهد گذشت
*
212- عشق
*
عشق می دانید چیست؟
عشق از جنسِ هوا و...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا