دادا بیلوردی

دادا بیلوردی

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی دادا بیلوردی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /11/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی زلال
دادا بیلوردی


*
211- ذکر
*
دل چو غرقِ سوز گشت
قامتی در زیر آتش گشت هشت
یعنی این ساعت میانِ ذکرهای بیشمار
قطره ای که میکند از چشم نشت
تا خدا خواهد گذشت
*
212- عشق
*
عشق می دانید چیست؟
عشق از جنسِ هوا و...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


201- احمق
*
حقّ را گم می کند
هر که سر، مستانه بر خُم می کند
روزِ روشن در پیِ خورشید گشتن، احمقی ست
احمق ، آندم که تکلّم می کند
دل، چو کژدُم می کند
*
202- اندیشه
*
تو علاج از ریشه کن
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی

*

دریای طبعِ من
زائید موجی ازسرِ میهن
در قامتِ ایران ، زلالِ عشق جاری گشت،
چشمِ ادب شد ناگهان روشن
در دوّمِ بهمن

*
دادا بیلوردی
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


دارد کمین آتش
برعشق باریدست کین آتش
دریای چین از کشتیِ دل ها به جوش آمد
ای آب در رویت چنین آتش؟!
فریاد از این آتش

*

متأثر از حادثه ی کشتی نفت سانچی در دریای چین
بیست و چهار دی 1396
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردیدلم بگرفته آتش، گاه،می لرزد
روانم غرق درغم، آه، می لرزد
ز یارانی شدم جویا خبر آمد:
زمین درسمتِ کرمانشاه می لرزد
دلِ سنگی جدا از کوه می گردد
بیابان در بیابان راه می لرزد
شکسته آسمانِ مرز...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا