دادا بیلوردی

دادا بیلوردی

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی دادا بیلوردی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /11/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی زلال
دادا بیلوردی


مرا به خانه بخوان!
و بـا صدای خـود ترانـه بخوان
دلم گـــرفتـه از ایـن روزگــــارِ تنـهـایــی
چو دیدی اشک من روانه، بخوان!
از این زمانه بخوان
*
اگــر ز دل نگری
به سوگِ من نشسته د...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


*
221- تمسخر
*
دل، خر نمی شود
بـر مثلِ تو نوکـر نمی شود
تو عاطفه را هم به تمسخر گرفته ای!
از تو به عشق سر نمی شود
دلبر نمی شود
*
222- قهر
*
غمناک می شوم
کم کم ز خنده پاک می شوم
قهرم ...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


*
211- ذکر
*
دل چو غرقِ سوز گشت
قامتی در زیر آتش گشت هشت
یعنی این ساعت میانِ ذکرهای بیشمار
قطره ای که میکند از چشم نشت
تا خدا خواهد گذشت
*
212- عشق
*
عشق می دانید چیست؟
عشق از جنسِ هوا و...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


201- احمق
*
حقّ را گم می کند
هر که سر، مستانه بر خُم می کند
روزِ روشن در پیِ خورشید گشتن، احمقی ست
احمق ، آندم که تکلّم می کند
دل، چو کژدُم می کند
*
202- اندیشه
*
تو علاج از ریشه کن
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی

*

دریای طبعِ من
زائید موجی ازسرِ میهن
در قامتِ ایران ، زلالِ عشق جاری گشت،
چشمِ ادب شد ناگهان روشن
در دوّمِ بهمن

*
دادا بیلوردی
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا