دادا بیلوردی

دادا بیلوردی

امتیاز اعضا:

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی دادا بیلوردی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 02 /11/ 1346
کشور ایران
شهر تبریز
بیوگرافی زلال
دادا بیلوردی


*
221- تمسخر
*
دل، خر نمی شود
بـر مثلِ تو نوکـر نمی شود
تو عاطفه را هم به تمسخر گرفته ای!
از تو به عشق سر نمی شود
دلبر نمی شود
*
222- قهر
*
غمناک می شوم
کم کم ز خنده پاک می شوم
قهرم ...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


*
211- ذکر
*
دل چو غرقِ سوز گشت
قامتی در زیر آتش گشت هشت
یعنی این ساعت میانِ ذکرهای بیشمار
قطره ای که میکند از چشم نشت
تا خدا خواهد گذشت
*
212- عشق
*
عشق می دانید چیست؟
عشق از جنسِ هوا و...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


201- احمق
*
حقّ را گم می کند
هر که سر، مستانه بر خُم می کند
روزِ روشن در پیِ خورشید گشتن، احمقی ست
احمق ، آندم که تکلّم می کند
دل، چو کژدُم می کند
*
202- اندیشه
*
تو علاج از ریشه کن
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی

*

دریای طبعِ من
زائید موجی ازسرِ میهن
در قامتِ ایران ، زلالِ عشق جاری گشت،
چشمِ ادب شد ناگهان روشن
در دوّمِ بهمن

*
دادا بیلوردی
...

ادامه مطلب
دادا بیلوردی


دارد کمین آتش
برعشق باریدست کین آتش
دریای چین از کشتیِ دل ها به جوش آمد
ای آب در رویت چنین آتش؟!
فریاد از این آتش

*

متأثر از حادثه ی کشتی نفت سانچی در دریای چین
بیست و چهار دی 1396
...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا