بیوگرافی محمد علی رضا پور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /09/ 1355
کشور ایران
شهر بابل
بیوگرافی محمدعلی رضاپور با لقب شعری مهدی٬ شاعرونویسنده . از کارهای قابل ذکر او:
آفرینش٬ معرفی و سرایش چند قالب جدید شعری؛ سرایش عروضی دوزبانه ی فارسی.انگلیسی و....
محمد علی رضا پور

راهِ راهب، دراز و جانکاه است/
کسی از راه بهتر آگاه است؟/
- تا خدا، راه، گاه، کوتاه است/
قدر یک شاخه گل، دو لب، لبخند.//

سروش، قالبی تازه و توانمند در شعر پارسی است.
...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

(آغازین:)
ایرانِ این زمانه و یک چیزِ رایگان؟! _ آری؛ ژنِ فلانی و صد میز رایگان
(بدنه:)
هر روز، سخت تر شده از قبل، سخت تر بعضی تبر ترند و بقی...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور


(قالب شعری سه گلشن: آغازگر+ بدنه+ پایانبخش؛

هربخش با حداکثر تنوع در امتداد و قافیه)


سلام، امام دل بی قرار، حضرت عشق!

سلامی از دلِ چشم انتظار، حضرت عشق!


طنینِ...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پورشعر بی واژه (در قالب سروش)

شعرِ بی واژه، برترین شعر است/
برترین- معتبرترین شعر است/
این هنر، پر اثرترین شعر است/
شاخه هایش عشق.//
...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

سروش نخست
لحظه ای ماند و تا همیشه گذشت
دل به تاراج بُرد و بازنگشت
درد شد سرگذشت
نگُذشت
عشق، سلطانِ عالمِ درد است .
سروش دوم
غزلی بود و در زمین می گشت
درپیِ بیتِ بی قرین می گشت
گشت و می گشت و...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا