بیوگرافی ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

جام نوشین عاشقان را واله و محزون مکن
اینچنین با شاعر نازک دل مجنون مکن
.
ز آتش عشق و شرار و حسرت و شوق وصال
شعله ها بر سینه ی آشفته ام افزون مکن
.
جام خوش روئی بیار و مستیِ گلگون ببر
جز به ما ی...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

خواب شبانگاه رفت بخت گرفتار شد
دُر غزل چون مهی تازه پدیدار شد
.
عارض آن ماه روی چون بدَر آمد چو بَدر
مشتری کهنه بر زهره خریدار شد
.
موسم شور است و می از لب یار آورید
مست کن این خسته را زود که ه...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


ساقی بیا به شادی دلهای خسته کوش
در بند و التیام سبویی شکسته کوش

تر کن به جرعه ای تب سینای سینه را
باز آی و در شکفتن این باغ تفته کوش

شکرانه ای به شادی و غوغای خنده ات
بهر تبسم لب و لبخند ر...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)

من و درد جانسوز و یک حس واهی
شب و غربت و کوچه ی اشتباهی

در این تُنگ بی مهری و شهر بی جان
نفسهای آهسته چون آه ماهی

قلم ، یار خونین دل و خسته دارد
بر این آه پیوسته هر شب گواهی

تو بودی دلیل ه...

ادامه مطلب
ایمان کاظمی (متخلص به ایمان)


تقدیم با ادب و احترام محضر استاد محمد رضا شجریان ؛

قسم به گوهر دریای پر محبت دوست
که لحظه می شِمرم از برای صحبت دوست

قسم به خسرو خوبان و شهد دولت عشق
که دولتی نبود به ز وصف دولت دوست

به س...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا