آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی فاضله هاشمی
جنسیت زن
تاریخ تولد 27 /02/ 1397
کشور ایران
شهر آباده طشک
بیوگرافی از11سالگی شروع به سرودن شعرکردم ومینویسم لحظه هایم راباقلم
فاضله  هاشمی

کم باش ولی باش
همیشه اگرنه،گاه گاهی باش
زیادت باشدبرای دیگران
آنان که دوستت دارندبیکران
من به تکه ی کوچکی ازتوراضی ام
نمیدانی نبودنت بامن چه میکند
توفقط باش
که نبودنت راتاب نمی آورم‌
فاضله ها...

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

این روزها
غرقم دررویا
معمارشده ام
باهمه چیزمیسازم
جزبانبودنت
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

اگردربی وفایی هم وفابود
روزگاربی وفاتنهاچرابود
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

برنمی آیم
رستم دستان هم که باشم
نمیتوانم ازپس دلم بربیایم
فاضله هاشمی"غزل"

ادامه مطلب
فاضله  هاشمی

بازم ماه بهمن به ایستگاه دوازه رسید
رسیده صبح تازه وپرامید
یه اتفاق تازه توی راهه
طلوع نوره وفجروستاره
توآسمون آبی وبیکران ایران
میدرخشه تاابدنام فجرآفرینان
فاضله هاشمی"غزل"...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا