دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی سعید اعظامی
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی کارشناسی ارشد نرم افزار.خطاط.نقاش.طراح.مترجم متونی انگلیسی .نویسنده،وچندین کتب شعرووووو.
ببریدند مرا تاگلو حلقه مفقودی نشدپیدا
همانندگلوله همچنان به دنبال تومیگردم
سعید اعظامی

قبول است که مال ومنال زجهان بردی
تاوقت صید نباشد آسوده زهر صیادی
همه دانند که توبرکوی من بنده آزادی
گفتا کزاین جهان باخته بی خبر ننازی...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

کوی فقیری کرده زدوست مرابیزارخویش
پلک که نیست همدم چشم بیمارخویش

ضعیفی مرده از درد و ماهنوز پی خوابیم
کس نبود جان بدهدچشم بیدارخویش

نشسته بر در،طاغوت ظلم حاضرزمان
خوابیده بر دل،قفل خشم دیو...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

گرتو رانظرکنم،آشنازخود کنم
،میل غریبان مگرت هست
چون پری دل برده بوداز آشنا
گفتم این فریبان مگرت هست

چون شود این قاعده شهرشما
نظر ز دیده بان مگرت هست
پای گر نهی ز پشت بام عاشقی
دگرفکر نردبان...

ادامه مطلب
سعید اعظامی


ای جماعت انقلاب را معنا کنید
زلف کنیزان غلامان برملا کنید
بوی بهاران کز نسیم آمد زجا
مفت ومفت کودراعنبرنساکنید
انقلاب کرده مرد اسیری نعقلاب
کشور خون راخون بها معناکنید
یاد یاران رفته بریاد، ای...

ادامه مطلب
سعید اعظامی

جاناتحمل تابه چند،تمام عمر بایدش در بند?
چوطاقت برده ازمن،این دام صبرش تابه چند
این پریشانی خویش میزنددامن ایوان به کنار
توبگذار زمن یک شعله ازآن فندک اتش زغبار
ره ایمن کجاست،شب بسر برده موعد دیدا...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا