دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

خروجی

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
امام زمان0420
کاراگاه0380
قهر1361
ازمودن0340
ایران1450
بخداپیوسته0360
ظهور1301
شرط0280
پند0240
معنا0190
نردبان0200
فقیرانه1170
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس