دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی مزینانی عسکری
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /01/ 1348
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی گاهی می نویسم و گاه شعری می گویم گاهی هم فیلمیمی سازم
علی مزینانی عسکری


هاعلی بشرکیف بشر/ برشی از یک مثنوی
یا علی ای عاشق معبودعشق
باتومعنامی شودمقصودعشق
جان جانانی خدا نازد تو را
جان اهل عاشقی سازدتورا
حیدراست مولا صفای نام تو ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا