آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی حمیدرضا عبدلی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /01/ 1336
کشور ایران
شهر ملایر
بیوگرافی -
حمیدرضا عبدلی

نکن‌گیسو پریشان و نده دیگر تو بر بادم

بیا و باوفایی کن نبر هرگز تو از یادم

عدابم دادی و دیدی تورا هر بار بخشیدم

وتنها افتخارم این که عاشق‌تر ز فرهادم...

ادامه مطلب
حمیدرضا عبدلی

دیشب‌که بساط عشق برپا کردم
با دیده دل تو را تماشا کردم
باددیدن گریه‌ات دلم می لرزید
از ترس فقط بدان که حاشا کردم...

ادامه مطلب
حمیدرضا عبدلی

دیگرگذشتم ازاین شعروشاعری

شعرمرابه‌قیمت کاهم نمی خرند

ادامه مطلب
حمیدرضا عبدلی

پیشه‌ام شاعری وترس ندارد معنی
مرگ درراه قلم آرزوی مجنون است

ادامه مطلب
حمیدرضا عبدلی

زیر چادر برف وطوفان کردهای بی گناه
در لواسان راحت وآسوده لم دادی‌به‌مبل

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا