آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

حمیدرضا عبدلی

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
فرهاد‌کوهکنم31054
آبی‌قاتل411216
حادثه411312
مادر‌نمی‌شوم1965
آرزوی‌مرگ4928
آب‌میشوم418212
حکم‌اعدام418916
آتش‌زدم 2826
پرپرمی‌کنی318510
قدم‌نزن713416
خاطرات‌قدیمی31088
ناله‌فرهاد2996
بهار2906
شاهد3928
نکن‌بیدار31808
چرا‌شاعرشدم31808
پناهی‌نداشتم49712
شام‌آخر21956
اشک3986
اسیردستانش21914
مرا‌ندیده‌بگیر32108
زخمی0152
بندبزن31966
منهاکردی21026
پنهانم‌کن11772
آزاد.نکن01740
دیوانه شهر12312
باخته ام31965
بخت سیاهم22176
تمنا نکنم41936
بی گناهم21864
سیرم22104
حساب کردی21808
خنده هایت31896
بشکند این دستم32134
شاعر مهربان22334
نداره خواب32116
کردی بازی41846
مردم آزار21874
روبرویت31816
دیوانه ام کن32016
درمان نکردی21777
هم پیمان21766
ا سیرم21944
امضأ گرفته41768
چشم انتظار ی 31946
دار و ندارم32026
وفا کن02122
روزپدر421812
حرف مردم11944
قلاب کرده ام21736
دل من319610
ناز کردی21706
به خوابم41939
حال خرابم31726
عاشق ساده42017
مرگ با تیر42079
دنبال تو42168
احوال تو421412
بی نهایت31979
مردود کردی32017
زنگ تفریح320210
ای دل417110
سرابه21635
مرده ام من41586
در خیالم22117
هلاکم11646
مجنون421510
تسخیر کردی51996
یک عمر32027
رام کردی12033
گل امید31808
بد نامم41036
دام تو31719
بریز اسپند21956
رمز عبور31829
لبهای سردم51918
تن به تن41457
فریاد بانو21746
نگاهت31657
صدای پای مرگ41858
بر دار بانو41508
پرگار بانو21594
حرامت31756
زنجیرم کن31898
زمان میدادی31776
امکان ندارد21846
هلاکم کردی420012
یاد بانو31748
لب خندان21856
مرا بنگر32068
میخانه42208
اسیر دستانش420810
تماشا41959
نان دارم623616
پروانه دارم41119
پیر بانو520410
درد بانو21753
حالا نیست11792
سرد21794
نگاه تو21786
نشان نیست31926
دستم بر آ تش311010
بیتاب بانو22064
ماهم باش41868
پریشان کن41288
سراب41816
عاشق شدیم623814
پدر بیکار است322110
شعر های گرم422710
دست خالی416610
آ رزوی مرگ01801
اسب مرگ310410
خاطرات قدیمی522111
مادر317410
بند نخورد31886
عکس تو11854
پروانه دارم،32027
پرچم سفید31916
بخند01694
درمان است21676
عاشقانه11694
عزیز دل 21866
پرستار منی02062
اثر نکرد01722
بباد نده11783
خانه نیستم21656
زنجیر گیسویت517512
بازی تمام شد11704
قمار عشق21726
بام دگر01764
فریبم21768
درس عشق318312
دار و ندارم21802
پدرم وقتی بود21646
ستاره21778
باخته ام31746
بند نخورد316510
بهونه21778
پریشان418411
آرزوی‌مرگ31778
اثرنکرد31688
بیدار31828
سوخته‌ام315210
میخانه‌دارد01480
قلب‌پاک21598
عصای دست31504
پریشانت‌من21496
عاشق‌باشیم31498
خبر‌کرده‌ای21572
شمع31847
دم‌اخر21414
اعتماد31516
می‌میرد21503
بایگانی31414
مهربان11494
بوسه21366
ویرانم11466
دانه11351
دعوت31378
صبح11342
خاکستر11424
لبخند تو01450
شمشیر21576
ببوس21574
خواب01210
مرگ21513
خواب‌نکن31628
نخند21441
حکم21342
مال‌منی21414
حاصلم31424
بن‌بست41473
شوراست31488
مادر‌نمی‌شوم21422
تاریکه21724
چشمت21424
دروغ11482
قمار11504
فریب31522
بی‌وفایی31574
بوسیدن21412
تنهایی01300
هرشب41494
شعروشاعری21361
لیلی‌نیستی31413
لبهایت21312
خط‌قرمز31426
نخلستان21232
نسیم11302
اعدام21342
طناب‌دار31444
غنچه‌لبخند31462
خورشید11112
رونق21280
سنگ‌صبور51331
گریه‌ات31316
شورعشق41480
بازیچه21362
گرگها31372
بیستون31478
بیدار21456
عشق‌تو21466
عصر یخبندان21678
ستم21454
قلم‌رابشکنم11462
چشم‌آبی21362
هدیه11220
تحریم21518
نگاهم31365
حق‌تو01220
نفرت21393
تباه‌شد21393
مردم‌شهر31161
بس‌کن11272
حاشا‌کردی21202
درجا21304
لباس‌میش31213
گریه11311
سنگدل11280
سنگ‌‌صبورت11162
پیغام 11203
رویای بوسه01310
بیدار21325
قند11060
لیلی‌ات01090
شاعر 41334
ماندن51227
کاش‌می‌شد31140
بوسه‌وداع21081
شکستن‌تا‌کی31192
خوب‌و‌بد31143
رفتنی شدم21242
آبی قاتل21133
سنگدل21111
دروغ31200
یخ زدم21140
درتماسم11181
عبرت21144
کاهم01020
سایه‌ات21181
حاصل01110
سایه11181
امکان‌ندارد11073
حاشا‌کردی21116
گلم11132
دام01082
چنگیز 21055
عکس 21182
اشاره41148
گلم31076
ببتاب41086
لیلی41146
دواکنی31001
بیرحم31072
ماتم11011
لیلی11120
نامردی زمانه 21091
سایبانت31082
چشمان درشت 61225
غریبانه1990
کاشتی 21034
لب تو 31035
گدای عشق 41112
لب خندان 21012
پرچم31113
بلا می خواهم 0850
لبخند4883
وفا0992
آدم 3606
اعتماد11001
اعتماد0980
لبان دوخته 11031
بیدار01041
کوه2802
وصل تو 1841
کلید0760
دریغ 1450
ستمگر1700
فال حافظ 2891
احوالم 2702
زندانیم0690
ظلم او1702
زبان سرخ 0570
وفاداری 2702
فال حافظ 1603
بیستون 2723
کبابم کن 1592
گلم 3714
حق0490
خنجر1521
ساده دل 1591
برده 2552
لیلی0470
شراب نداد 0430
قرص مسکن3504
مرگ ‌کامل3582
تسلیت 2591
همدم غمها3566
عکست1462
چای لب سوز 1562
درخانه‌ات0350
بی خیالی 0440
عاشقی 1381
آتش 4473
سنگدل 0320
سفره خالی 1401
برف1476
مرگ2323
شعر0180
بساط عشق0130
تاوان161
بربادم1122
بیتابم010
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس