دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی منصور یال وردی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 10 /09/ 1367
کشور ایران
شهر اصفهان
بیوگرافی سه حرف اول صورت گران را
به من دادند و شد (منصور) نامم
منصور یال وردی

یک بغض درونت متلاشی شده باشد
ایوان دلت خاطره پاشی شده باشد

تو فرض کن آن چیز که در خواب عذاب است
آن لحظه که در خواب نباشی شده باشد

ای وای به وقتی که مریضی سرطانی
دلبسته ی یک دکتر ناشی شده باشد...

ادامه مطلب
منصور یال وردی

لبخند بزن شاید ، یک لحظه مردد شد
شاید نفسی برگشت، از کوچه ی ما رد شد

شاید قفست این بار با خنده ی تو خندید
یک رخصت دیگر تا پرواز مجدد شد

لبخند بزن!! دریا ، از صخره نمی ترسد
طغیان کن و جار...

ادامه مطلب
منصور یال وردی

قسمت نبود اگرچه به هم مبتلا شدیم
ما اشتباه وارد این ماجرا شدیم

این رسم جاده هاست:[ تقاطع وصال نیست]
آری رسیده ایم ، ولیکن جدا شدیم

هرچند سالهاست تو را میشناسمت
ای آشنای دور ، چه دیر آشنا ش...

ادامه مطلب
منصور یال وردی

میکده تازه می کند فلسفه نیاز را
تا که خمار میکنی دیده نیمه باز را

شور ببین و ناز را ، بسته زبان ساز را
رقص تو زنده کرده این قطعه دلنواز را

تار به تار موی تو ، چنگ زده به روی تو
زخمه نز...

ادامه مطلب
منصور یال وردی


کجاست آنکه وجودش کمی شبیه من است
که فارغ از خود و بیگانه از قبای تن است

که شعر می چکد از بند بند اندامش
و انعکاس غزل در کتیبه سخن است

همان قصیده شیرین که حسن مطلع او
شبیه حسن ختامش ردیف...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا