دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علیرضا همتی فارسانی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /08/ 1396
کشور ایران
شهر فارسان
بیوگرافی -
علیرضا همتی فارسانی

تصویرگر شکوه ایرانی بود

معنای حقیقت مسلمانی بود

پرواز در آغوش شهادت بی شک

زیبنده ی قاسم سلیمانی بودعلیرضا همتی فارسانی...

ادامه مطلب
علیرضا همتی فارسانی


هزار ناله و غصه به طعم گس نگذاشت
اگر چه دلخوش مرگم ولی هوس نگذاشت
چقدر خسته و تنها چقدر دلتنگم
به غیر غم بخدا پا به خانه کس نگذاشت
نیاز نیست که از جنس آسمان باشی
برای با تو پریدن فقط قفس نگذاشت...

ادامه مطلب
علیرضا همتی فارسانی

تا آمدم حرفی بگویم درد نگذاشت
یا بغض راه گریه را سد کرد نگذاشت
گاهی سکوت من شبیه گریه می شد
احساس می کردم غرور مرد نگذاشت
دیگر مجال زمزمه یا گفتگو نیست
دیوار هم ما را جدا می کرد نگذاشت
تفسیر من ...

ادامه مطلب
علیرضا همتی فارسانی

یک عده به فکر مذهب و خودسازی

یک عده به دنبال سیاست بازی

از ساخت و ساز تو فقط فهمیدم

کار تو همیشه ی خدا جوسازیعلیرضا همتی فارسانی

مرداد97...

ادامه مطلب
علیرضا همتی فارسانی

وقتی که برای غم ، حریم و حد نیست

یک شانه برای گریه کردن ،بد نیست

من سوختم و نساخت یعنی اینکه

دل دادن او هنوز صددرصد نیستعلیرضا همتی فارسانی...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا