بیوگرافی محمد علی رضا پور
جنسیت مرد
تاریخ تولد 20 /09/ 1355
کشور ایران
شهر بابل
بیوگرافی محمدعلی رضاپور با لقب شعری مهدی٬ شاعرونویسنده . از کارهای قابل ذکر او:
آفرینش٬ معرفی و سرایش چند قالب جدید شعری؛ سرایش عروضی دوزبانه ی فارسی.انگلیسی و....
محمد علی رضا پور


اشعاری در قالب جدید سروش در انتقاد از شعرسپید دانستنِ قطعات ادبی

آن زمان، شاعری، ابهت داشت/ شعر، نزد عموم، حرمت داشت/ هر سیاه و سپید، شعر نبود.//

شاملو گفت: نثر من شعر است/ چند تن هم زدند...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

بسم الله الرحمن الرحیم
اشعاری در قالب سروش

سروشی به نام تابلوی دیار من
شعرِ مِه روی کوهِ جنگل پوش/
شادیِ کوهِ چشمه-ساغر نوش...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

مسمّط ترجیع- پاکبان سوی خانه برمی گشت

مثل جاروی بادپای نسیم/ مثل آوازِ دلگشای نسیم/
مثل احساس باصفای نسیم/ پاکبان سوی خانه برمی گشت.//
مثل آرامشِ شبِ دریا/ ...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

بسم الله الرحمن الرحیم

سروشِ سرایش ( سروده هایی در قالب نوینِ سروش)
جلگه، پربار، پرطرفدار است کوهپایه، پُر از چمنزار ا...

ادامه مطلب
محمد علی رضا پور

در قالب ابتکاری سه باغ(سه گلشن):

«آقا! به دل نگیر اگر بی¬وفا شدم
یا یک ـ دو روز، از گل یادت جدا شدم»

جایی نمی¬رود دل شیدا. کجا رود؟
این دستِ دوست بسته سراپا، کجا رود؟

بستی مرا به خاطره¬...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا