دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی اصغر رضایی مقدم
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر شیراز
بیوگرافی -
علی اصغر رضایی مقدم


جارچی!جار بزن عیب مرا
در میان همه،رسوایم کن
مگذار از دم خود،دود شوم
در میان همه،معنایم کن
بگو این شخص،که رسوای شماست
عیب پوش همه ی دنیا بود
چون گنه پوش شما مردم،بود
گنهش،پیش همه پیدا بود
پس ...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم


با الهام از یکی از سروده های استاد ناصر فیض

باید که رفته رفته،زنم را عوض کنم
شیرینی لب و دهنم را عوض کنم
باید برای اوج رسیدن به این خیال
صد باره،پاره کفنم را عوض کنم
باید برای لذت کف گرگی زنم...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

جهل،در حد کمال است و کسی عاقل نیست
رهبری،راهبر انجمنی جاهل نیست
تا که شیطان به سر منبر دین،روضه گر است
عقل جز در پی یک روضه گه قابل نیست
حاکمان تا همه،سرگرم فساد خویشند
داوری،ارزش حق،بهر کسی قای...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

در میان شهر ما دنبال ارزانی نگرد
با فرودستی پی اجناس سلطانی نگرد
در دل این شهر اگر چیزی گران شد،جان من!
در پی اش دیگر پی برگشت ارزانی نگرد
گر پی صد کاخ و صدها منصب والاتری!؟
جز میان سفره گردانان ...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

در دل جنگل غم پرور ما
جغدها مرثیه خوانند هنوز
زاغها همقدم روباهان
شیخ و سلطان زمانند هنوز
آنکه از روضه و غم،بیزار است
مجرم روضه گه جنگل ماست
شادمان بودن و جشن گل و مل
کفر این جنگل بی سور و نواس...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا