دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی اصغر رضایی مقدم
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر شیراز
بیوگرافی -
علی اصغر رضایی مقدم

نه حظی بردم از عمرم،نه کیفم کوک دنیا شد
به هر سویی که رو کردم نصیبم رنج تنها شد
به هر سویی دویدم تا که فردایی شود پیدا
در آخر مقصدم امروز دیروزین فردا شد
پی درس و قلم رفتم که ملای وطن باشم
ولی جا...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

ناله کن،ناله کن ای دل که وطن،بر باد است
دادگر،"بسته و زندانی" و دزد، آزاد است
"شاه دزدان" وطن،در حرم سلطانند
سهم غارت زده ها،کنج خراب آباد است
روضه خوانان وطن،شاد ز گریاندن ما
سهم ما گریه بر این ...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

آب و برق و گاز ما مجانی است
عصر ما،عصر خوش ارزانی است
بهره ی بانکی دگر،در کار نیست
هیچ دزدی بر سر دیوار نیست
کو گدا؟کو فقر؟کو دست نیاز؟
کو دگر ،یک سفره،بی نان و پیاز
عصر دارا و گدا دیگر گذشت
عص...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

در میان خانه ما دزد بودن سخت نیست
مثل سلطان،مال مردم را ربودن سخت نیست
در کمال شاه دزدی،تحت فرمان امیر
شاه دزدان را به نام حق ستودن سخت نیست
بر سر منبر،شب و روز از قناعت گفتن و...
در میان سکه های...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

مرد،دیگر در میان قصه نیست

غیرتی در قصه پر غصه نیست

یک زمان،این قصه،صدها مرد داشت

دردمندش،یاوری همدرد داشت

هر کجای قصه،رد دیو بود

غرش دشمن گداز گیو بود

تور و جمشید و نریمان نام داشت...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا