دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی اصغر رضایی مقدم
جنسیت مرد
تاریخ تولد -
کشور ایران
شهر شیراز
بیوگرافی -
علی اصغر رضایی مقدم

دوست دختر بازم و هر دم جوانی میکنم
پیرم و با ترگلان خوش،تبانی میکنم
توی مسجد در دل محراب و با یاد خدا
خویش را آماده ی چشمک پرانی میکنم
در تب چشمک پرانیهای خود من گاه گاه
محض قرب حق، لبالب صیغه خو...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

کودک تقدیر من! پاکم نکن
"واژه ای" از جمله ای ناخوانده ام
اندکی هم شرح حالم را بخوان
حال که در دفترت جا مانده ام
در میان جمله بندیهای خود
آنزمان که جمله ها میساختی
گرچه تقدیر مرا چون واژه ای
ساخ...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم


جارچی!جار بزن عیب مرا
در میان همه،رسوایم کن
مگذار از دم خود،دود شوم
در میان همه،معنایم کن
بگو این شخص،که رسوای شماست
عیب پوش همه ی دنیا بود
چون گنه پوش شما مردم،بود
گنهش،پیش همه پیدا بود
پس ...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم


با الهام از یکی از سروده های استاد ناصر فیض

باید که رفته رفته،زنم را عوض کنم
شیرینی لب و دهنم را عوض کنم
باید برای اوج رسیدن به این خیال
صد باره،پاره کفنم را عوض کنم
باید برای لذت کف گرگی زنم...

ادامه مطلب
علی اصغر رضایی مقدم

جهل،در حد کمال است و کسی عاقل نیست
رهبری،راهبر انجمنی جاهل نیست
تا که شیطان به سر منبر دین،روضه گر است
عقل جز در پی یک روضه گه قابل نیست
حاکمان تا همه،سرگرم فساد خویشند
داوری،ارزش حق،بهر کسی قای...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا