مهدی صادقی مود

مهدی صادقی مود

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی مهدی صادقی مود
جنسیت مرد
تاریخ تولد 27 /01/ 1357
کشور ایران
شهر تهران
بیوگرافی -
مهدی صادقی مود

یک آدمِ قلچماق در کوچه ی ما
میزیست که در کوچه فقط شَر بکند

هر ماه دوتا ضعیف، چاقو بزند
هر هفته سه تا پراید، پنچر بکند

بنگاهِ محله بود و جا،کش می رفت
تا خدمتِ خلق و "خاله اختر" بکند

تنها هن...

ادامه مطلب
مهدی صادقی مود

مه پیکر و نازک بدن و لب شکری...
گردن عسلی... وَ گوش و غبغب شکری...
از بعدِ اذانِ صبح تا شب، نمکی
تا وقتِ سحر، از اولِ شب، شکری!

*************

تا عشوه نمودی و لوَندی کردی
یک شهر اسیرِ دردمندی...

ادامه مطلب
مهدی صادقی مود

ما شاعر طنزیم! سیاسی عمراً
شاکی شاید.. ولی نه عاصی! عمراً

پیچاندنِ نقشه های دشمن؟ حتماً
سرپیچیِ قانون اساسی؟ عمراً...!

تن داده به حمله های گازانبری و
افتاده به ضربه های داسی عمراً

کم پُشتی...

ادامه مطلب
مهدی صادقی مود

تا زبان، ایده از آن، غنچه دهان می گیرد
قلم و دفترِ شعرم هیجان می گیرد

قلبِ در نوبتِ پیوندِ به درد آمده ام
مثل ایام جوانی ضربان می گیرد

همچو اشعارِ کهن تیر به مژگان داری
خمِ ابروت برآن تیر،...

ادامه مطلب
مهدی صادقی مود

یک روز ردیفِ اولِ انجمنی
دیدم دوسه تا دزدِ بزرگِ وطنی

از نسل همان ها که گران می کردند
در سینه ی گاو، نرخِ جنسِ لبنی

آنها که به جای سکه می اندازند
بر مردمِ ساده آلیاژِ چُدنی

آنها که به اسمِ...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا