آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :
بیوگرافی علی معصومی
جنسیت مرد
تاریخ تولد 01 /11/ 1347
کشور ایران
شهر مشهد
بیوگرافی دهنو بلهر زادگاه من است. جلگه ای بین قله کوههای بلند مل کوه (ملکان) شهر کدکن و بینالود شهرستان نیشابور، که از جنوب و شمال بر این منطقه گسترانیده شده اند.
پدرم رحمت الله علیه " حسین معصومی " در مدح و مرثیه ائمه اطهار می سرود که دفترش را گرد آوردم تا حاصل ان کتاب " نغمه های بی همتا در رثای عاشورا"به یادگار بماند برای نغمه خوانان ساحت آل الله .
و من...
باید از نو بنویسم غزل چندی را
علی معصومی

یک شب
یکشب زکویم ای گل باری گذر نکردی
فکر من خراب شوریده سر نکردی
هرلحظه شور عشقی در خاطرم نهادی
درمان حال زار این بی خبر نکردی
بر گرد شمع رویت پروانه ام ولیکن
جز آتش فراغت در بال و پر نکردی
...

ادامه مطلب
علی معصومی

یادت هست؟!
روزگاری که خانه ارزان بود
روی هر چینه پر زقندان بود
سفره در سفرها نمکدان بود
خانه باغ قدیم یادت هست؟!
...
آنطرف نغمه قناری بود
این طرف تقُّ تقِّ گاری بود
دشت لبریز چشمه ساری بود
کو...

ادامه مطلب
علی معصومی

روح نمازم
کوته مکن از دامن خود دست نیاز ام
جز با نظر لطف تو من چاره چه سازم؟
زان شب که شرر زد بدلم آتش عشقت
با شعله ی سودای تو در سوز و گدازم
آویخته بر زلف تو شد حلقه ی چشمم
آغشته به تعبیر تو ش...

ادامه مطلب
علی معصومی

آویزه به تاک
تا که آغشته بخاک تو کنم چشمم را
سر هر جاده مغاک تو کنم چشمم را
ای فدای تو اگر مهلت دیداری هست
پیش پای تو هلاک تو کنم چشمم را
خون دل را زپس دیده برون اندازم
لایق چهره ی پاک تو کنم چ...

ادامه مطلب
علی معصومی

رنگین کمان شهر
پیچیده عطر آمدن ات در میان شهر
شوقی دگر گرفته بخود آسمان شهر
مردم دوباره نام تو را جار می زنند
ای نازنین همای بلند آشیان شهر
گلبانگ خوب آمدنت را شنیده ایم
در لابه لای زمزمه های نه...

ادامه مطلب
ورود به بخش اعضا