تولد اعضا
فاضله  هاشمی

درسکوت من بسی فریادهاست ردپایی ازکلام اولیاست شایدروزی به حرف آیم ازسکوتی که نمیدانم ازکجاست سکوت همیشه علامت تاییدنیست خط بطلان به روی یک خطاست شایداین هم یک ادعاباشدولی حرف راست هم گاهی یک ا...

ادامه شعر
سیده مریم جعفری

Such as River Available ,your noil Be Dan free ! On mail Just your web ,one fall Be dan !high ! On rest ! as well Re ! hi ! fail why ! Cause call . ترجمان همچون رود . البسه ی پشمین تو ! ...

ادامه شعر
مختار فعلی (شاهد)

اگر این قسمت ما دست بلند اندیش است به سر چشم نهم هر آنچه را در پیش است نفسی یا که دو صد سال چه فرقی کند عمر به فنا می دهد هر کس که اسیر خویش است روح ما کوه و بدن سبزه ی نرم رویش چه رساند ضرر...

ادامه شعر
 نجمه عیدی

ممکن نبود دیدنت اما محال نه... فرصت اگرچه بود ولیکن مجال نه... درشرع ودین ومکتب وآیین این دیار فکرت حرام بودونگاهت حلال نه، این حزب باد بودن دل هم گناه توست وقتی اصول چشم تو را اعتدال نه، عمریست...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« علم وادب » مرا علم و ادب ، یاران نشان است به شیرین نامـی ، قنادیان است ره علم و ادب ، بسیـار دارد که از ما شاعران ،آن در بیان ...

ادامه شعر
علی میرزایی

ابر ِ حجاب ماه رخت از ابر حجاب آمده بیرون همراه نگاه تو شهاب آمده بیرون از شهد لبان تو کند غنچه حسودی از غنچه دهان ِ تو شراب آمده بیرون با جلوه ی رفتار تو ای سرو خرامان دنبال تو صد خانه خرا...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« نقش الهام » هاتف غیب عجب صوت و نوایـی دارد نقش الهام خوشش ، مِهـر و وفایی دارد هاتف غیب ،ندایی به من آورد و بگفت : این ندا از ره غیبـس ، چه صفایی دارد ...

ادامه شعر
دادا بیلوردی

مستم ز بـوی اطلســی و چـلچـراغ هـا مـــی نوشم عطر یاس خودم را ز باغ ها مانند بلبلم که قفس خانگاهم است چـونـان بنفشه ام کـه دلـم راست داغ ها دل آشنای زخمــــی ِ دشت ِ ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« یاران » یاران دهید گوشی بر اصل این حکایت دنیا طلب نگردید ،می دارد آن کراهت8 دانا دلی به من گفت :ازحکم حق مشو دور وَرنه زِ حق نگردی ، در راه دین هدایت یاران ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« یک پدری » ای که در پرتو حُسنت ، خللی نیست که نیست حُسن کس بی اثر از حسن تواش نیست که نیست ای که در قدرت دستت،دغلی نیست که نیست هر دغل را به رهت رهگذری نیست که نیست پر...

ادامه شعر
ندا عبد حق

از غم دوری تو حال پریشان دارم بی خبر از تو ام و دیده ی گریان دارم. دل ز یاد تو خراب است خراب ، ای دلبر بهر دیدار تو من ، حسرت پنهان دارم. عشق تو کرده مرا خانه خراب ، ای مه من صورتم سرخ ولی ، نا...

ادامه شعر
علی میرزایی

ای عقل همتی یارب چه ماتم است که در کل کشور است؟ ما را بلا ز بَعد ِ بلاهای دیگر است ما را گناه چیست که فریاد های ما ، نزد خدای ِعَزّ وَ جَل مانده بر در است؟ بس وعده می دهیم و وفایی نمی کنیم این ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« راه دل » نفس تنگ است و اندر سینه، دل نیست خداوندا مگر پایـم به گِل نیست خداوندا سـرِ کارم ، که دارد همی دانم سـرِ کارم،که وِل1 نیست خجل2 گشتـم...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« دیوانگی » مرا کاری بجز دیوانگی نیست که کار این جهان فرزانگی نیست من آن دیوانه ی عاقل پسندم مرا با عاقلان ، بیگانگی نیست طریق عاقل و دیوان...

ادامه شعر
علی احمدی

ابتدا : گاهی چنان هستی که انگار همیشه می مانی گاهی چنان میری که انگار هرگز نمی آیی گاهی آنقدر صمیمی که اشتباه می شوی با قلبم و گاه آنقدر غریبه که جایگزین می شوی با عقلم گاهی آنقدر داغ که م...

ادامه شعر
Ebrahim Hadavand

گذری کن که به رَه چشمِ تماشا داریم سر و جان پیشکشِ آن قدِ رعنا داریم پایِ ما در گِرُوِ خاک و ز عشقت امّا دلِ سودازده بر اوج چو عنقا داریم ما گداییم به هر ره که تو گیری در پیش صِله از بذلِ نگا...

ادامه شعر
علی میرزایی

بهاریه بهار آید و فرزندان خورشید فرا خوانَد هَزاران چمن را بنفشه،لاله و سنبل سراسر کند نو جامه ی دشت و دَمَن را بیندازیم در دل طرحی از نو بَریم از دل غم و دردو مِحَن را زبند کینه ها و دشمنی ها ...

ادامه شعر
حسن  مصطفایی دهنوی

« حقوق » گفتم: به عارفی زِ قیامت ، دلیل چیست گفتا مرا به تجربه، بِـه6 زین دلیل نیست آنها که معتقد به قیامت بُـوَند7 و حق اینجا حقوقشان هدرس ، بی ...

ادامه شعر
محسن  بیاتیان

غزل غزل به یاد آنهمه خاطرات که به رویا پیوستند تو ماه و آینه را باخودت بیار غزل نوار "عشق لر"1 و "بهمن"2 و سه تار غزل تو را چه کار به آنان که باورت نکنند به من که تشنه ی آن چشمه ام ببار غزل م...

ادامه شعر
سیدمحمد مهدی فقیه

پیش مردان جهان مردترینی پدرم همچنان منتظر آمد نت از سفرم جان من تشنه ی یک خنده ی مردانه ی توست یا که با اخم بگویی بنشین گل پسرم بی تو ویرانه شد این خانه بیا جان پدر پدرم حسرت دیدار تو دارد ...

ادامه شعر
ورود به بخش اعضا