دفاتر شعر

آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

گنج حکمت

ارسال شده در تاریخ : 18 آذر 1398 | شماره ثبت : H948312

نه یاس و سوسن و سنبل به من پروانه می بخشد
نه شمع آن روشنایی بر دل دیوانه می بخشد
مراعاتم نخواهد کرد مجازاتم نخواهد کرد
نهدل رامی کند از او نه بر من دانه می بخشد
نه از دریا تقاضایی کهبا من همنوا گردد
نه دریا آب شوری برگل و گلخانه می بخشد
خضور دوست باید رفت که می بخشد ز نور خود
ز الطاف خداوندی به دل جانانه می بخشد
اگر خواهی طلب کن از خدای مهربان من
که گنجی را ز حکمت بر دل فرزانه می بخشد
فقیر و ناتوانی را نوازش می کند هردم
برای هر فقیری مسجد و میخانه می بخشد
تقاضایی ز غیر او در این دنیا نخواهم کرد
به ناظم در فضای عشق مکان و خانه می بخشد

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 0 | مجموع امتیاز : 0 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 22 نفر 27 بار خواندند
حسن مصطفایی دهنوی (22 /10/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :1


نظر 1

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس