اشعار من

نام شعر امتیاز تعداد رای بازدید نظر
مصیبت0762
شهر کویری1890
زندگی0880
قاتل0880
محال0770
تار و پود جبر0781
خرد0680
عشق در سرزمین من0830
بهار آمد0780
عریان ترس0850
گل پژمرده11170
بوی عشق0750
رها کن0771
شعر زندان مرگ1811
شعر برگ زرد20780
کوچه های عاشقی0881
شعر دنیای شبناک0750
شعر پنجه ی زندان درد0730
وسعت عالم0530
شعر تیغ تیز غم0570
عریان خواب0620
ترانه ای برای قلبم0620
گرگ های آدم نما0520
پنجه ی اجبار0570
شعر گل تشنه0790
صدای تیشه ی شب0600
شعر دل دریایی/ابوالقاسم کریمی0770
شعر تیغ تیز طوفان/ابوالقاسم کریمی0560
شعر رود بی آب01120
شعر گرفتار غم عشق/ابوالقاسم کریمی0520
شعر تکرار تاریخ/ابوالقاسم کریمی0630
شعر تیغ خون آلود/ابوالقاسم کریمی0621
شعر حال مردم/ابوالقاسم کریمی0610
شعر نگین سبز/ابوالقاسم کریمی0810
شعر نگین سبز 2 / ابوالقاسم کریمی1810
ابوالقاسم کریمی/مبتلا به ریا0651
شعر فراموش شده/ابوالقاسم کریمی0620
اینجا دیونمون کرد/ابوالقاسم کریمی0641
ترانه دویدیم و دویدیم/ابوالقاسم کریمی1620
چند شعر کوتاه برای کیمیا0270
خداحافظی از فعالیت های محیط زیستی0200
ما برای جدایی نیامده بودیم0160
شعر:شماره 100040
شعر:شمار102090
شعر:شمار1010100
شعر:شماره103090
شعر:شماره104090
شعر:شماره1050110
شعر:شماره 1060130
شعر شماره 1070120
ورود به بخش اعضا

تبلیغات
کانون ادبی ققنوس