آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

وارونگی

عجیبست حال و روز دنیایی که نان مردانش در دامن نامردان نهاده شده
و انسانهای کوچک، افسار زندگی بزرگان را به دست گرفته اند
وقتی میبینم آدمکی در پس عدسی های غولپیکر می ایستد تا ابلهان بزرگش بینند و ستایشش نمایند بی اختیار میخندم...
مرجان آزرم نوایی

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 19 نفر 30 بار خواندند

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس