آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

چرخ کینه ور

ارسال شده در تاریخ : 29 شهریور 1398 | شماره ثبت : H948029

« چرخ کینه ور »
وفا زِ چرخ مجو ، چرخ کینه کردار است
طریق گردش آن ، خون آدمی خوار است
درست عهدی این چرخ را نـشاید دید
که دام حیله ی آن، دائماً در این کار است
به مال و مکنت3 و حکم و تسلطش نتوان
کنیم تکیه که این نابکار4 بدکار است
لطافت از گُلِ گلرخ ، مجو برادر من
به هر کجا که گُلس، خارش آدم آزار است
به هر کسی که از این نابکار ، شکوه کنم
جواب من ندهد ، آنکه اهل این کار است
زِ جور چرخ کهن در امان نـمی باشم
که بهر جور و جفا ، هوشیار و عیّار5 است
اگر زِ جور همین چرخ ، صبر پیشه کنم
جفا و جور چه سختس و تلخ و دشوار است
جفا و جور ، من از چرخ کینه ور دانـم
ولی طریقه ی آن دست اهل بازار است
اگر به خال و خط و نظم پیکرش نگرم
زِ نیش تیز نهانـش ، زننده چون مار است
خوش است روز کسی، کز جزا نـمی ترسد
که آن زِ کور دلیهای اهل کفار است
کسی که ترس خدا ، در دلش همیشه بُوَد
بداند اینکه خدا در جزاش قهّار6 است
خدا زِ گردش این چرخ می کنم فریاد
زِ چیست گردش این چرخ، آدم آزار است
اگر که آدم و دنیا ، به هم جفا نـکنند
جفا زِ چرخ نـباشد ، درست کردار است
برادرا تو ره دانـشـت نـمی جویـی
برای سرکشی توست،که چرخ در کار است
اگر که عیبی و نقصی به گردشـش می بود
بدید آنکه خودش ، حافظ و نگهدار است
کسی که عیب همه خلق خود بـپوشاند
نـبیند عیب به چرخش، همان که ستّار1 است
اگر تو دانش خود را به راه حق جویی
نه چرخ کینه ور است و نه کینه کردار است
بشر تو گردش این چرخ را نـمی دانی
سزای2 آدمیان است ، نه آدم آزار است
خراب کاری این چرخ را نشاید گفت:
هر آنکه حرفِ خدا زد، سرش سرِ دار است
حسین نسل پیامبرکه حرف حق گفت و می زد
سرش جدا شد از دست شمر غدار3 است
گُل است و بلبل عاشق ، بـهم پیوندند
خطر برای همین ها ، در این چه بسیار است
طریق عاشق و معشوقه ای میان آرَد
ولی چو نیک بـبینم ، طریق آزار است
جفا بدیدم از این چرخ بی وفای لجوج
تمام مدت عمرم از این گرفتار است
برادرا ، تو به درد برادران بـرسید
برادران تو هم ، چون تویی گرفتار است
حسن،شکایت از این چرخ می کنی چه عجب
ز چرخ ،جور و جفا دیدنش که بسیار است
٭٭٭
4- بی دین 5- زیرک – چالاک 6- چیره شونده
1- پرده پوش 2- پاداش– کیفر 3- بی وفا - پیمان شکن

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 0 | مجموع امتیاز : 0 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 15 نفر 15 بار خواندند

رای برای این شعر
اولین نفری باشید که به این مطلب رای می دهید
تعداد آرا :0


تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس