کرم  عرب عامری

کرم عرب عامری

امتیاز اعضا:

دفاتر شعر

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

آه آناستازیا دخترم (15)

آه آناستازیا دخترم (15)
یک شاهد خوب در واژه شناسی کلاسیک گفته ی آولوس جنیوس محقق ادبی است. او می گوید: نویسندگان دو گونه اند : کلاسیک و عامه . نویسنده ی کلاسیک نویسنده ایست که آثارش مورد علاقه ی طبقات بالا است. دخترم :این گفته اساس صحبتهای من در آینده خواهد بود. اما علاوه برآن کلاسیک به اصولی گفته می شد که می شود در مکتب خانه به دانش آموزان آموزش داد. بیشتر کشورهای اروپایی با بازگشت به کلاسیک در قرن شا نزد هم و هفدهم ادبیات و هنر ملی خود را به وجود آوردند که بعدها حول آن کشورهای پایداری شکل گرفت امروزه کلاسیک به معنی هنر و ادبیات کهن و ملی کشورهاست. کشور ما هم اینگونه است هنر و ادبیات کلاسیک ما که بیشتر آن شعر است، اساس فرهنگ کلاسیک و ملی ما را تشکیل می دهد که اصلی ترین وشاخصترینش شاهنامه اثر جاودانی و جهانی حکیم ابوالقاسم فردوسی است.
اومانیسم هم از ادبیات یونان باستان اقتباس شده است.
اومانیسم بمعنای انسان گرایی است در یونان بنام (مطالعه آزاد ) مطالعاتی بود که بر روی اومانیسم رومی انجام دادند این ادبیات به انسان بدون ادبیات الهی می پرداخت ؛ با الهیات مخالف نبود اما انسان را بدون آن مورد مطالعه قرار می داد. اومانیسم هم از قرن هفدهم پایه و اساس شکل گرفتن برخی از آثار اروپائیان قرار گرفت و سرانجام بعنوان یک مکتب در قرن بیستم بخصوص باز هم در فرانسه معرفی شد. اومانیستهاهمانطور که گفته شد پایه و اساس خود را بر ادبیات یونان و روم قدیم و بخصوص عقاید ارسطوقرار دادند. همانطورکه میبینی لازم است اندکی راجع به ارسطو ونیز سیر ادبیات بطور خلاصه در روم و یونان قدیم بپردازیم ارسطو واضع نظریه های گوناگون در زمینه های مختلف است این زمینه ها شامل فیزیک ، متافیزیک ، انسان و اندیشه ، و تاریخ و جامعه است. اندیشه های او بتنهایی هزاران سال به فلسفه ، تفکر ، سیاست و روح بشر سایه افکنده است. مجبورم و بگمانم آنانیکه قدم در راه هنر و ادبیات می گذارند، باید پایه های محکم هنر و ادبیات جهان را در تاریخ بشناسند . اندیشه ی ارسطو جای زیادی از این تاریخ را بخود اختصاص داده است. چیزی که حیرت انگیزست ، وجود بیشماری اندیشمند در سر زمین روم و یونان است. چرا این دانشمندان که برخی از نظریاتشان امروزه همچنان مهم هستند ، در این سر زمین پیدا شدند؟
بنظرم بوجود آمدن این وضع دو منبع داشته است ؛اولی منبع داخلی که مهمترین اصل است و دوم منبع خارجی در کشورهای رشد یافته ی آن زمان ، همچون مصر سومر ،تمدن شهر سوخته در کناره رود هیرمند و نیز تمدنهای هند و چین در کرانه های رود های سندو پنجاب در هند و گنگ و یانگ تسه در چین قرار دارد.
این تمدنهای درخشان آن زمان در خود دانشمندانی را پرورش دادند که حاصل اندیشه های آنان ،اسطوره ها ، دینها و... بود ؛ این باورها دو هدف عمده داشتند. به مجهولات ذهن نخبگان که عمدتا از طبقه های مرفه و اشراف بودند ،پاسخ دهد و بزیر دستان که در آن دوران بردگان بودند ؛ قدرت برده داران و اشراف را دائما گوش زد کند. پیشنهاد میکنم پیدایش و پویش و سپس فروپاشی این تمدنهای بزرگ باستانی را حتما مطالعه کنید.
خرافات و دلیلهای غیر واقعی(سفسطه گران)در طی قرون که حد اقل از زمان هومرسراینده ی حماسه ایلیاد و اودیسه(درقرن هشتم پیش از میلاد) به ذهن پرسشگر مردم بشیوه ی خود پاسخ می داد ، آیا برای حکیمی چون ارسطو و حکیمان قبل و بعد از او هم کارساز بود؟ روم و یونان چگونه سر زمینی بودند .؟ چگونه حکیمان چاره اندیش در مقابل خرافات بیکران قد علم کردند؟ مبنای فکر و اندیشه ی آنان از کجا بود؟ خلاصه ای از اندیشه های ارسطو و استادانش ، سقراط و افلاطون و نیز شرحی در پیرامون اندیشه های هراکلیت و دموکریت و ریاضی دانان حکیم همچون طالس و... بیان خواهم کرد.
ادامه دارد ...

کاربرانی که این نوشته را خواندند
این نوشته را 115 نفر 157 بار خواندند
کرم عرب عامری (15 /12/ 1396)   | حبیب اله نبی اللهی (05 /02/ 1397)   | محمد حسین حسن بیگی (10 /04/ 1397)   |

نظر 1

تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس