آخرین نوشته ها

معرفی کنید

    لینک به آخرین اشعار :
  • لینک به دفاتر شعر:
  • لینک به پروفایل :

خوشه چینی

ارسال شده در تاریخ : 10 بهمن 1398 | شماره ثبت : H948461

« خوشه چینی »
به خویشتن تو بکوش ، به غیر که باقی نیست
مبند دل به غیر،که بجز نخوت و جدایی نیست
به باد خرمن مردم مزن که این غلط است
که خوشه چینی مردم ، کم از گدایی نیست
هـزار مایه ی خرمن ، تو را درون باشد
به جاودانی خود پـی بـبر،که فانـی نیست
درون هستی خود ، بنگر ای برادر من
چه ثروتی است به ارزان و در گرانی نیست
هـزار مایه و سـرمایه در تـو بـنهادن
که ظاهر است شعاعش و در نهانی نیست
زِ دست خود ، نان طلب و قانع باش
که نان غیر بـجز ، نخوت1 جدایی نیست
زِ کار فـرد فـرومایه2 ، نان طلب مـنما
اگر که رسم و رسومش به پارسایـی نیست
ز کار و زحمت خود ، نانِ خود مهیا کن
که نان غیر بـجز نخوت و گرانـی نیست
به نسل آدم اول نـگر که جاویـد است
مگر نمونه ی نسلـش به جاودانی نیست
زِ خاک مرده ، جوانیـد و حُسن هـر جوان
به خاک مرده ، ببین حُسن یک جوانی نیست
بشـر زِ مرگ مشو غافل و مکن غفلت
تو را نشانـی از خبر مرگ ناگهانی نیست
به باد خرمن مردم ، کسـی توان بـزند
که با طریقه ی مردیـش آشنایی نیست
خدای لم یـزلی3 آنچـه را که می داند
به نزد آدمیان ثابت است و در نهانی نیست
زِ نسل آدمیـان آنچـه را که می دانند
به نزد خالقشان واضح است و فانی نیست
بشـر تو هـر چه بـدانی زِ علم خالق خود
که علم آن به عمل باشد و زبانی نیست
حسن به علم و عمل کوش ، پیش خالق خود
قبول آن به عمل باشـد و زبانـی نیست
٭٭٭
1- تکبر– خود بینی- پندار 2- پَست – کم ارزش 3- جاودانی- همیشگی

شاعر از شما تقاضای نقد دارد

تعداد آرا : 0 | مجموع امتیاز : 0 از 5
ارسال ایمیل
کاربرانی که این شعر را خواندند
این شعر را 14 نفر 21 بار خواندند
حسن مصطفایی دهنوی (12 /11/ 1398)   | حبیب رضایی رازلیقی (18 /11/ 1398)   |

رای برای این شعر
تعداد آرا :1


تنها اعضا میتوانند نظر بدهند.

ورود به بخش اعضا

کانون ادبی ققنوس
کانون ادبی ققنوس